HeidelbergCement is sinds 2009 bezig met de ontwikkeling van het concept van de Biodiversiteitsbeheersplannen (BBP) voor al zijn Europese sites waar mineralen worden ontgonnen en die in of in de buurt van een Natura 2000 gebied liggen. Een BMP omvat onder andere de in kaartbrenging en evaluatie van de verschillende types leefomgeving in de groeve. Vervolgens worden er beheersmaatregelen ontwikkeld en ingevoerd voor de bevordering en vrijwaring van focushabitats en de bijbehorende planten- en diersoorten, rekening houdend met de vereisten van de ontginning van mineralen en grondstoffen. Dankzij deze BBP's is het effect van onze activiteiten op planten- en diersoorten meetbaar en voorspelbaar geworden.