Als lid van het Cement Sustainability Initiative (CSI), dat behoort tot de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), heeft HeidelbergCement in zijn Biodiversity Ambitions 2020 de volgende twee KPI's geïmplementeerd:

  • KPI 1: Percentage actieve ontginningsgroeven met een herstelplan.
  • KPI 2: Percentage sites met een hoge biodiversiteitswaarde (gedefinieerd volgens GRI EN11) waar actieplannen met betrekking tot biodiversiteitsmanagement actief worden geïmplementeerd.*

* Om dit te berekenen, verzamelen wij ook gegevens over het aantal actieve groeven binnen, bevattende of aangrenzende gebieden die zijn aangewezen voor hun hoge biodiversiteitswaarde, zoals gedefinieerd in de GRI I-richtlijnen.

Naast deze indicatoren ontwikkelde HeidelbergCement in 2010 een reeks aanvullende biotoop- en soortengerichte maatregelen die lokale bedrijven kunnen gebruiken om de biodiversiteit op hun sites te monitoren en het succes van hun herstelacties te evalueren.

Indicatoren met betrekking tot leefomgevingen

Titel Beschrijving
Leefomgevingen Aantal leefomgevingen per ontginningssite / oppervlakte van de ontginning (ha)
Nagebruik Oppervlakte van de ontginningssite met natuurbescherming na gebruik (ha) / oppervlakte van de ontginningssite (ha) met cultuurlandschap na gebruik / oppervlakte van de ontginningssite (ha)
Zwerfbiotopen Oppervlakte van de zwerfbiotopen in een ontginningssite (ha) / oppervlakte van de ontginningssite (ha)

Indicatoren met betrekking tot soorten

Titel Beschrijving
Aantal plantensoorten A Aantal plantensoorten op de ontginningssite / oppervlakte van de ontginningssite (ha)
Aantal plantensoorten B Aantal plantensoorten op de ontginningssite / aantal plantensoorten in de omgeving
Aantal diersoorten A Aantal geselecteerde diersoorten op de ontginningssite / oppervlakte van de ontginningssite (ha)
Aantal diersoorten B Aantal geselecteerde diersoorten op de ontginningssite / aantal geselecteerde diersoorten in de omgeving
Bedreigde soorten A Aantal soorten in een lijst met soorten gebaseerd op een gegeven taxocoenose / totale aantal soorten op dezelfde soortenlijst op basis van een bepaalde taxocoenose
Bedreigde soorten B Aantal bedreigde soorten op de ontginningssite / aantal plantensoorten in de omgeving
Soorten van het Soortenactieplan Voorkomen en/of aantal individuen van de soorten van het Soortenactieplan