Volgens de omgevingsstudie die in 2013 door BirdLife International uitgevoerd werd in 425 mijngroeven in 20 Europese en Centraal-Aziatische landen, werden er meer dan 153 sites geïdentificeerd die binnen een straal van 1km lagen van een Natura 2000 gebied, een belangrijk vogelgebied (Important Bird Area, IBA), een internationaal of nationaal beschermd gebied.

Op wereldschaal zijn 28% van de kalksteengroeven en 22% van de aggregaatgroeven die beheerd worden door HeidelbergCement gelegen in of in de buurt van gebieden die erkend zijn voor hun hoge biodiversiteitswaarde.

Om de specifieke biodiversiteitsaspecten van elke site op te nemen in het beheer van de groeve heeft HeidelbergCement het concept van de Biodiversiteitsbeheersplannen ontwikkeld in 2009. Daarnaast heeft de Groep ook zijn eigen reeks indicatoren ontwikkeld om groevemanagers te helpen bij het meten en controleren van de biodiversiteit voor, tijdens en na de ontginningsperiodes.