De groeve van Loën bevoorraadde de cementfabriek van Lixhe met grondstof die nodig was voor de werking van de nu ontmantelde oven met 'nat procedé'. De groeve wordt nog steeds ontgonnen om de andere laag van de fabriek, Romont in Eben-Emael (Bassenge) duurzaam te maken.

Aan het eind van de ontginning zal er normaliter een oppervlakte van 150 ha. gebruikt zijn. Dit gebied is onderverdeeld in 2 delen, Fase 1 en Fase 2 genaamd, die gescheiden worden door de spoorwegtunnel van Wonck (Tunnel van de Geer). Alleen Fase 2 wordt vandaag ontgonnen. Fase 1 is uitgesloten van elke ontginningsactiviteit en is het onderwerp van ecologisch en landschappelijk herstel.
 

Beschrijving van de habitat, de fauna en de flora: 

De groeve van Loën is een onderdeel van het plateau van de Sint-Pietersberg, al lange tijd bekend bij natuurliefhebbers voor het droge kalkhoudende of zandachtige karakter en de ondergrondse netwerken. Ze is gelegen tussen de Sint-Pietersberg en de "Lage Vallei van de Geer", beide Natura 2000-gebieden van bijzonder groot biologisch belang.

In het gebied komen verschillende dier- en plantensoorten voor, waaronder vele in Wallonië ongewone of zelfs extreem zeldzame: een zeer grote variatie aan orchideeën, meerdere soorten doodgravers, zeldzame vlinders en een grote populatie overwinterende vleermuizen.

De huidige restauratiewerken aan de groeve van Loën mikken op de reconstructie van natuurlijke omgevingen gelijkend op die van de aangrenzende Natura 2000 zones: kalkgraslanden op kiezellagen van de Maas en verschillende types lokaal struikgewas en bosbegroeiing.