Op de site in Maastricht wordt kalksteen (mergel) ontgonnen uit een groeve van 135 hectare en gebrand in een oven om klinker te maken, die dan tot cement vermalen wordt.

Het bedrijf ENCI, de stad Maastricht en de Provincie Limburg hebben in 2010 een overeenkomst gesloten over de beëindiging van de kalksteenontginning in 2018 en de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De groeve zal getransformeerd worden tot verschillende natuur- en recreatiezones, inclusief 60 hectare natuurlijke biotopen. In oktober 2010 droeg ENCI al verschillende kleinere delen van het gebied over aan de natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten.

De volledige omgeving van de groeve is een officieel natuurbeschermingsgebied en valt onder Natura 2000.
 

Beschrijving van de habitat, de fauna en de flora: 

De groeve omvat ten eerste een breed spectrum aan natte biotopen van zeer hoge kwaliteit, waarvan sommige vooral in Nederland heel zeldzaam zijn: bronnen in rotswanden, kleine poelen op krijt, poelen en meren met mooie rietvelden, oevers met biezen en met gevleugeld tandzaad. Recent werden hier 24 soorten libellen geïnventariseerd, maar er zijn er al 28 waargenomen door diverse observeerders. Sommige staan op de Nederlandse rode lijst.

Deze groeve heeft ook mooie braaklanden op kalksteen, zand en kiezellagen van de oude Maasbedding. De aangetroffen flora gaat van vrijwel onbegroeide grond tot bebossing, inclusief kalkhoudende flora en braakliggende landbouwgrond. Ook enkele in Nederland erg bedreigde vlinders zijn hier al aangetroffen, zoals het bruin dikkopje.