Beschrijving: 

De groeve van Tellier-des-Prés is een site van 167 ha waar kalksteen gewonnen wordt voor de productie van granulaten. De ontginningsactiviteiten zijn begonnen in 2008 en de levensduur van de groeve wordt geschat op meer dan 100 jaar. De site wordt beheerd door twee vennootschappen: Gauthier Wincqx (siersteen) en Sagrex (granulaten). Dichtbij de groeve van Tellier-des-Prés liggen drie steden: Soignies, Ecaussines en 's-Gravenbrakel (Braine-le-Comte). De site ligt in het bekken van de Zenne en een zijrivier daarvan, de Quenast, loopt ten westen van de site.

Beschrijving van de habitat, de fauna en de flora: 

Voor de groeve werd uitgegraven, was de site een landbouwgebied. Omdat de groeve nog jong is, zijn de typische habitats en soorten nog niet erg ontwikkeld. Op basis van wat we in de aangrenzende groeven aantreffen, kunnen we echter voorspellen welke soorten zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Podarcis muralis, Riparia riparia, Alytes obstetricans, Bubo bubo,…

Twee projecten in deze groeve worden ingediend voor de Quarry Life Award: een aanplanting van populieren in het noordwestelijke deel van de site en een heringerichte terril nabij de site.

De aanplanting van populieren behoort gedeeltelijk aan Sagrex toe. In deze aanplanting bevindt zich ook een niet-permanente waterplas die opgenomen is in een ontwikkelingszone ("zone waar de ontwikkeling van de natuur bevorderd moet worden parallel aan andere menselijke activiteiten") van het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (PCDN) van 's-Gravenbrakel. De plas bevindt zich niet op de eigendom van Sagrex. Een beschermde orchidee (Epipactis helleborine) en typische vegetatie voor vochtige zones (Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea,…).

Het herinrichtingsplan van de site voorziet om naarmate de ontginning verdergaat een omtrekkende isolerende terril te construeren met de uitgegraven deklagen. Een deel van deze terril is al aangelegd en bezaaid (grassen, Lotus corniculatus,…) en beplant (Cornus sanguinea, Quercus petraea,…) met inheemse soorten conform het advies van de afdeling Natuur en Bos van de Waalse Overheidsdienst. De aanwezige vegetatie trekt vlinders (Pyronia tithonus, Thyria jacobea,…) en vogels (bijv. Anthus trivialis) aan. Een herinrichtingsvoorstel kan ingediend worden voor de verdere afwerking van de terril. Een RAVeL is gepland langsheen de terril wanneer deze afgewerkt is.

Lopende natuurprojecten

  • Ten tijde van de opening van de groeve werd een muur voor zwaluwen aangelegd, maar die heeft tot nog toe geen vruchten afgeworpen.
  • De terril zal heringericht worden naarmate de ontginning verdergaat.